Τρόποι πληρωμής

Η πολιτική της εταιρίας μας είναι να προσφέρουμε άνεση σε όλες τις υπηρεσίες και στις πληρωμές των πελατών μας. Γι’ αυτό σας προτείνουμε 2 τρόπους πληρωμής: